Nu-institutet
Filmhuset plan 4
Box 27126
SE-102 52 Stockholm
Sweden

mail[at]nu-institutet.org
Facebook: Nu-institutet
 


|STARTSIDA
|OM OSS
|PROJEKT:
|>Lycka, en femårsplan
|>Freedom to Sing to
||Oneself

|>Sverigepaketet
|>Röst

|AKTIVITETER
|PRESS
|SAMARBETSPARTNERS
|LÄNKAR
|ENGLISH 


     
PROJEKT >> EN ÖVERSIKT
 
LYCKA, EN FEMÅRSPLAN (2012-2014)
 
 

 
 
Att enbart leverera ekonomisk tillväxt och ständigt högre levnadsstandard är inte längre tillräckligt, rapporterar flera kinesiska tidningar. Andra värden måste prioriteras för att den växande medelklassen ska vara nöjd. Därför har flera provinser infört ett lycko-index för att mäta framgång, välstånd och politikernas skicklighet.Kina lovar nu inte bara mer pengar i fickan till sina medborgare, utan även ett lyckligare liv.
Också i Sverige och andra europeiska länder har "lycka" blivit ett modeord och FN har stått värd för en lyckokonferans där alternativ till BNP diskuterades. Slår de blå dunster i ögonen på oss, eller är talet om lycka ett allvarligt menat försök att komma till rätta med de samhällsutmaningar vi står inför? Vi bestämde oss för att undersöka denna nya trend tillsammans med några kinesiska konstnärer.

Läs mer >>

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 
FREEDOM TO SING TO ONESELF (2012)
 
 
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga. (Ludwig Wittgenstein, "Tractatus")

Eller därom får man sjunga, skulle man kunna tillägga. Under 2012 samarbetade Nu-institutet med kulturcentret TCG Nordica i Kunming, Kina, i ett projekt om frihet, där kinesiska konstnärer, filmare och studenter deltog.

Läs mer >>


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 
DEN SVENSKA FRIHETEN – SVERIGEPAKETET (2010)
 
 
 
 

Sverige är ett av världens friaste länder. Men vad gör vi med vår frihet i en privilegierad västvärld – och vad kräver den av oss? Är det något knas i vår syn på den fria individen? Håller vi på att drunkna bland alla valmöjligheter och missa de verkligt viktiga valen – de med potential att förändra både oss själva och världen?
2010 påbörjade vi en resa genom Sverige med en fråga i bagaget: Vad är frihet? Vi tror inte den kan besvaras på ett sätt, av en person. Därför sökte vi upp människor med olika erfarenheter och livssituationer för att höra deras berättelser.

Läs mer >>

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

       
RÖST (2010)
 
 
Röst. Den 21 augusti 2010 iscensattes en omröstning på Mariannelunds torg. En konferencier, en rösträknare och en kock omsatte resultatet till en soppa. Omkring 100 personer var med och röstade, lagade och åt.

Läs mer >>

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /