Nu-institutet
Filmhuset plan 4
Box 27126
SE-102 52 Stockholm
Sweden

mail[at]nu-institutet.org
Facebook: Nu-institutet
 


|STARTSIDA
|OM OSS
|PROJEKT
|AKTIVITETER
|PRESS:
|>Publicerade artiklar
|>Nyhetsbrev
|>
Pressbilder

|
SAMARBETSPARTNERS
|
LÄNKAR
|ENGLISH



 


     
PRESS >> PRESSBILDER
 
Här finns för närvarande inga pressbilder.

Högupplösta bilder kan laddas ned här för publicering i dagstidningar, tidskrifter, o.dyl. i samband med reportage, artiklar eller recensioner av Nu-institutets verksamhet. All annan använding av bilder från Nu-institutet kräver godkännande i förhand av Nu-institutet och eventuellt även av annan rättighetsinnehavare.
Ansvaret för att införskaffa godkännande faller helt på användaren. Bilder får under inga omständigheter laddas ned, reproduceras eller publiceras av kommersiella bildbyråer eller bildarkiv. Vid publicering av bilder måste fotograf, bifogad bildinformation och copyright anges. Bilder får inte ändras eller manipuleras.

Kontakt
Janna Holmstedt: 0709 700 710, janna[at]nu-institutet.org
Karin Wegsjö: 0707 811 372, karin[at]nu-institutet.org

Copyright Nu-institutet